JZKT-1 Keep Tension Yarn Feeder

  • Keep Tension Yarn Feeder Jzkt-1 อะไหล่เครื่องถัก

    Keep Tension Yarn Feeder Jzkt-1 อะไหล่เครื่องถัก

    เครื่องป้อนเส้นด้ายแบบ Keep Tension รุ่น JZKT-1 เป็นเครื่องป้อนนำเส้นด้ายประเภทหนึ่งสำหรับขดลวดแยก ซึ่งออกแบบมาสำหรับการป้อนเส้นด้ายทั้งแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นที่ความตึงคงที่เข้าสู่เครื่องถักเปียหรือเครื่องทอเซ็นเซอร์จะวัดความตึงของเส้นด้ายและปรับความเร็วการป้อนให้เหมาะสมเส้นด้ายที่ต้องการ

    สามารถตั้งค่าระดับความตึงล่วงหน้าได้โดยใช้แป้นพิมพ์และหน้าจอแสดงผลจะแสดงค่าจริงและค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับความตึงของเส้นด้ายในหน่วย cN และความเร็วเส้นด้ายปัจจุบันในหน่วย ม./นาที