ทัวร์โรงงาน

บริษัท

บริษัท (1)
บริษัท (2)

โรงงาน

เครื่องกลึงควบคุมด้วยระบบดิจิตอล
สายเครื่อง CNC
หุ่นยนต์อัตโนมัติ
สายเครื่องบด
เครื่องตัดอลูมิเนียมอัตโนมัติ2
เครื่องซีเอ็นซี
ทดสอบก่อนจัดส่ง
การทดสอบล่วงหน้าก่อนบรรจุ
เครื่องพ่นเคลือบนาโน
สายการประกอบ3
กึ่งผลิตภัณฑ์2
การส่งสินค้า

นิทรรศการ

2020-ITMA ASIA CITME-1
งานเสื้อถักขนสัตว์นานาชาติครั้งที่ 18-3
งานเสื้อถักขนสัตว์นานาชาติครั้งที่ 18-1
2020-ITMA ASIA CITME-2
2016-ITMA-ASIA-CITME
งานเสื้อถักไหมพรมนานาชาติ ครั้งที่ 18-2
2014-ITMA-ASIA-CITME
2020-ITMA ASIA CITME-3